Đang tải...

Tuḥfah-ʼi suḫan

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Aḥmad, Ashraf al-Dīn (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišor , 1881
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:az taṣnīfāt-i Mavlavī Sayyid Ashraf al-Dīn Aḥmad
Provenance:Bodleian Library