Đang tải...

Kanz al-asrār

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Bu Ali Qalandar (Tác giả, VerfasserIn)
Ḥaidar H̱ān, Ġulām (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Munšī Naval Kišor , 1881
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:A Sufi mas̲navī, translated from Persian into Urdu by G̲ẖulām Ḥaidar 'Ḥaidar'
Mô tả vật lý:29 p. 25 cm