Đang tải...

Daftar-i taẕkār-i aḥvāl-i karāmāt-i awliyā-yi pākʹsirisht ... aʿnī Siyar al-aqṭāb

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Chishtī ʿUs̲mānī, Ilāhdiyah ibn ʿAbd al-Raḥīm (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišor , 1881
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Ghi chú tác giả:muṣannafah-ʼi ḥaz̤rat-i Ilāhdiyah al-Shishtī al-ʿUs̲mānī
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả vật lý:2, 256, [2] p. 25 cm.