Đang tải...

Kārnāmah-ʼi iʿtiqādāt-i milal va niḥal-i pīshīniyān dastūr al-ʿamal-i masālik va ṭuruq-i bāstāniyān mufīd-i ṭālib aʿnī Dabistān-i maẕāhib

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Fānī, Muḥsin (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišor , 1881
Những chủ đề:
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:Commonly ascribed to Muḥsin Fānī
Mô tả vật lý:2, 396, [2] p. 25 cm.