Đang tải...

Masanavī Mīra Hasana : tasavīra sameta

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ḥasan, Mīr (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhanaʾū : Munšī Naval Kišor , 1881
Phiên bản:1. bāra
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:Poetry. - In Urdu in Devanagari script
Mô tả vật lý:107 p. ill 25 cm