Đang tải...

Allāh piyārī : ḵẖamsah ḵẖāliq bārī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Rafīq, ʿAbdulḥamīd (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʾū : Munšī Naval Kišor , 1881
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:Poetry. - In Urdu
Mô tả vật lý:30 p. 27 cm