Đang tải...

Siyar al-aqt̤āb

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Chishtī ʿUs̲mānī, Ilāhdiyah ibn ʿAbd al-Raḥīm (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Munšī Naval Kišor , 1882
Những chủ đề:
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:Translated from Persian into Urdu by Muḥammad ʿAlī Joyā Murādābādī
Mô tả vật lý:202 p. 25 cm