Đang tải...

Tarjumah-ʼi pūtʹhī Jātakābharaṇa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ḍhuṇḍhirāja (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Urdu
Sanskrit
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal kišor , 1882
Những chủ đề:
Provenance:Bodleian Library