Đang tải...

Ṭibb-i Yūsufī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Harawī, Muḥammad Ibn-Yūsuf al- (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Kānpūr : Nawal Kišor , 1882
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library