Trích dẫn APA

Tulasīdāsa, & Tulasīdāsa. (1900). Uttarakāṇḍa. Lakhanaū: Gulj̱āra Avadha.

Trích dẫn kiểu Chicago

Tulasīdāsa, và Tulasīdāsa. Uttarakāṇḍa. Lakhanaū: Gulj̱āra Avadha, 1900.

Trích dẫn MLA

Tulasīdāsa, và Tulasīdāsa. Uttarakāṇḍa. Lakhanaū: Gulj̱āra Avadha, 1900.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.