Trích dẫn APA

Tulasīdāsa, & Tulasīdāsa. (1914). Rāmāyaṇa. Lakhanaū: Navalkiśora Presa.

Trích dẫn kiểu Chicago

Tulasīdāsa, và Tulasīdāsa. Rāmāyaṇa. Lakhanaū: Navalkiśora Presa, 1914.

Trích dẫn MLA

Tulasīdāsa, và Tulasīdāsa. Rāmāyaṇa. Lakhanaū: Navalkiśora Presa, 1914.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.