Đang tải...

Panj ganj-i muravvajah-ʼi panjāb

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Saʿdī (VerfasserIn)
Quṭb al-Dīn Muḥammad ibn Ghiyāth al-Dīn (VerfasserIn)
Bukhārī, Sharaf al-Dīn (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Kānpūr : Nawal Kišor , 1882
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:5 Persian tracts: Karīmā, Nām-i ḥaqq, Maḥmūdnāmah, Pandnāmah, Risālah-ʼi Qāz̤ī Quṭb
Mô tả vật lý:12, 12, 16, 28, 8 p. 28 cm.