Đang tải...

Mujarrabāt-i Akbarī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Šāh Arzānī, Muḥammad Akbar Ibn-Muḥammad (Tác giả, VerfasserIn)
Mūhānī, Vāḥid ʿAlī (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Kānpūr : Munshī Naval Kisor , 1882
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:Includes index. - Translated by Vāḥid ʿAlī Mūhānī from the Persian of Muḥammad Akbar Arzānī. - In Urdu
Mô tả vật lý:154 p 25 cm