Đang tải...

Sharḥī ʿajīb pardahʹgushā-yi chihrah-i ʿarūs-i maṭālib-i Yūsufī ... musammá bih Sharḥ-i Zulaykhā

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Shāh, Muḥammad (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Kānpūr : Nawal Kisor , 1882
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Ghi chú tác giả:az Mawlavī Muḥammad Shāh
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả vật lý:2, 346, [2] p. 25 cm.