Đang tải...

Rahbar-i rāh-i ḥaqq

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Zardār H̱āṉ, Muḥammad (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Persian
Được phát hành: Lakhnaʼū : Munshī Naval Kišor , 1882
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Ghi chú tác giả:Muḥammad Zardār Ḵẖāṉ; bā majmūʿah-yi rasāʼil-i dīgar
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:Contains Rahbar-i rāh-i ḥaqq by Muḥammad Zardār Ḵẖāṉ, Mas̲navī-yi tuḥfat al-ʿāshiqīn by Shāh Muḥammad ʿAbduṣṣamad, and eleven other tracts, seven of which are in Persian
Mô tả vật lý:63, 44, 31, 49, 32 p. 27 cm