Đang tải...

Majmūʿah-yi suḵẖan

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Abūlḥasan Maulvī (VerfasserIn)
Ḥakīm-ad-Dīn, Muḥammad (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʼū : Munshī Naval Kišor , 1883
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:Ḥiṣṣah-yi 2
In Urdu
Mô tả vật lý:64 p. 23 cm