Yüklüyor......

ʿArāʼis al-bayān fī ḥaqāʼiq al-Qurʼān

Kaydedildi:
Detaylı Bibliyografya
Yazar: Rūzbihān Baqlī Šīrāzī (Yazar, VerfasserIn)
Materyal Türü: Kitap
Dil:Arabic
Baskı/Yayın Bilgisi: Kānpūr : Nawal Kišor , 1883-
Konular:
Yazar Notları:li-Abī Muḥammad Rūzbihān ibn Abī al-Naṣr al-Baqlī al-Shīrāzī
Provenance:Bodleian Library
Diğer Bilgiler
Diğer Bilgileri:A Sufi comm. on the Koran accompanied on the margin by another comm. ascribed to Ibn al-ʿArabī
Fiziksel Özellikler:v. 32 cm