Đang tải...

Mas̲navī-i āshūb-i Hindūstān

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Bihishtī Shīrāzī (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišor , 1883
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Ghi chú tác giả:Bihishtī Shīrāzī
Provenance:Bodleian Library