APA Citation

Bukhārī, ʿ. A. (1883). Ḥāshiyah-ʼi nādirah-i darsīyah kih dar tadāvul va taʿāruf khaylī iʿtibār dārad mashhūr bih Ḥāshiyah-i ʿInāyat Allāh maʿrūf bih Akhūnd-i Shaykh bar Sharḥ-i Mullā Jāmī ḥasb-i farmāyish-i tājir-i girāmī. Lakhnaʾū: Nawal Kišor.

Chicago Style Citation

Bukhārī, ʿInāyat Allāh. Ḥāshiyah-ʼi Nādirah-i Darsīyah Kih Dar Tadāvul Va Taʿāruf Khaylī Iʿtibār Dārad Mashhūr Bih Ḥāshiyah-i ʿInāyat Allāh Maʿrūf Bih Akhūnd-i Shaykh Bar Sharḥ-i Mullā Jāmī Ḥasb-i Farmāyish-i Tājir-i Girāmī. Lakhnaʾū: Nawal Kišor, 1883.

MLA Citation

Bukhārī, ʿInāyat Allāh. Ḥāshiyah-ʼi Nādirah-i Darsīyah Kih Dar Tadāvul Va Taʿāruf Khaylī Iʿtibār Dārad Mashhūr Bih Ḥāshiyah-i ʿInāyat Allāh Maʿrūf Bih Akhūnd-i Shaykh Bar Sharḥ-i Mullā Jāmī Ḥasb-i Farmāyish-i Tājir-i Girāmī. Lakhnaʾū: Nawal Kišor, 1883.

Warning: These citations may not always be 100% accurate.