Đang tải...

Dīvān-i G̲ẖālib-i Urdū

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ġālib, Mīrzā Asadallāh H̱ān (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʼū : Munšī Naval Kišor , 1883
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:Poetry. - In Urdu
Mô tả vật lý:103 p. 25 cm