Đang tải...

Baḥr al-ḥaqīqat

Anecdotes of holy men, and precepts in verse

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ḥasan, Muḥammad Abūlḥasan Maulvī, of Kandhla (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Kānpūr : Munšī Naval Kišor , 1883
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Tóm tắt:Anecdotes of holy men, and precepts in verse
Mô tả sách:Lithographed ed. - In Urdu
Mô tả vật lý:68 p. 27 cm