Đang tải...

Hindustān kā bayān

Brief history of India beginning with the Hindu rule to 1877

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Śarmā, Viśvambharanātha (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Urdu
Được phát hành: Lakhnaʼū : Munšī Naval Kišor , 1883
Phiên bản:Bār-i 2
Những chủ đề:
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Tóm tắt:Brief history of India beginning with the Hindu rule to 1877
Mô tả sách:In Urdu
Mô tả vật lý:72 p. 25 cm