Đang tải...

Tuḥfat al-aḥrār-i Jāmī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Ǧāmī, Nūr-ad-Dīn ʿAbd-ar-Raḥmān Ibn-Aḥmad (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Nawal Kišor , 1884
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:With marginal explanatory notes
Mô tả vật lý:2, 112, [4] p. 28 cm