Đang tải...

Jāmiʿ al-rumūz

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Quhustani, Muhammad (Tác giả, VerfasserIn)
Maḥbūbī, ʿUbayd Allāh ibn Masʿūd (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Được phát hành: Laknaʾū : Nawal kišor , 1301 [1884]
Những chủ đề:
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:A commentary on the Nuqāyah of ʿUbayd Allāh ibn Masʿūd al-Maḥbūbī, an abridgment of Maḥmūd ibn ʿUbayd Allāhs̀ treatise on Hanafi law entitled Wiqāyat al-riwāyah. - Edited by Muḥammad Iḥsān Allāh al-Laknawī
Mô tả vật lý:2, 612, [2] p. 31 cm