Trích dẫn APA

Tamannā, R. S., & Tamannā, R. S. (1884). Bajrang sāṭhikā. Lakhnaʼū: Munšī Naval Kisor.

Trích dẫn kiểu Chicago

Tamannā, Rām Sahāʾe, và Rām Sahāʾe Tamannā. Bajrang Sāṭhikā. Lakhnaʼū: Munšī Naval Kisor, 1884.

Trích dẫn MLA

Tamannā, Rām Sahāʾe, và Rām Sahāʾe Tamannā. Bajrang Sāṭhikā. Lakhnaʼū: Munšī Naval Kisor, 1884.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.