Đang tải...

Jātakālaṅkāra : Saṃskr̥ta ṭīkā sahita

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gaṇeśadaivajña (Tác giả, VerfasserIn)
Tác giả khác: Śukla, Harabhānu (Người bình luận, KommentatorIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Sanskrit
Được phát hành: Lakhanaū : Munśī Navala Kiśora , 1880
Phiên bản:Dūsarī bāra
Những chủ đề:
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:Commentary by Harabhānu Śukla. - Parallel title in Urdu script. - In Sanskrit
Mô tả vật lý:60 pages 15 x 30 cm