Đang tải...

Mizān al-afkār : sharḥ-i Miʿyār al-Ashʿār maʿa risālah-ʼi rubāʿī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Muḥammad Saʿd-allāh (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾū : Naval Kis̆or , 1282 [1865]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Ghi chú tác giả:min taṣānīf-i Mawlānā Muftī Muḥammad Saʿd Allāh
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả vật lý:222, 31 p. 27 cm.