Đang tải...

Mas̲navī-i salsabīl

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Fayz̤, Sayyid Munavvar Ḥusayn (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾu : Naval Kišor , 1283 [1866]
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả vật lý:Online Ressource (50 p.) 25 cm.