Đang tải...

Ẓafarnāmah-ʼi Hātifī

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: H-atif-i, Abdall-ah (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Persian
Được phát hành: Lakhnaʾu : Naval Kišor , 1869
Những chủ đề:
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Mô tả sách:An epic poem on Tīmūrs̀ exploits, also called Tīmūrnāmah, in imitation of Niẓāmīs̀ Iskandarnāmah
Mô tả vật lý:108 p. 26 cm.