Đang tải...

Sata nāma bhākhā

One hundred and eight names of Vishṇu

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Jayakarana Lāla of Jogapur (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Munśī Navala Kiśora , 1868
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Tóm tắt:One hundred and eight names of Vishṇu
Mô tả sách:Lithographed ed. - Persian characters
Mô tả vật lý:Online Ressource (8 p.) 22 cm.