Đang tải...

Lakṣmī Sarasvatī sambāda : jisameṃ praśnottara kī rīti para etaddeśīya kanyā aura striyoṃ kī śikṣā ke nimitta manohara kathā dvārā nītiśikṣā varṇita hai

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Rāya, Navīnacandra (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Munśī Navalakiśora , 1881
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Ghi chú tác giả:jisako striyoṃ ke śikṣā dvārā sarvva gr̥hasthoṃ ke lābha ke arttha Bābū Navīna Candra Rāya jī ke dvārā viracita kiyā
Provenance:Bodleian Library