Đang tải...

Vaidyamanotsava

A verse treatise on therapeutics

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Naiṇasukha (VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Hindi
Được phát hành: Lakhanaū : Muṃśīnavalakiśora , 1882
Phiên bản:2. bāra
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:kostenfrei
Ghi chú tác giả:Keśavadāsātmaja Kavinainasukha racita; jisameṃ sampūrṇa rogoṃ ke vināśārtha uttama uttama auṣadhi aura nāḏī kā parijñāna dohā caupāī ādi chando [sic] meṃ varṇita hai
Provenance:Bodleian Library
Miêu tả
Tóm tắt:A verse treatise on therapeutics
Mô tả sách:Lithographed ed. - In Hindi
Mô tả vật lý:Online Ressource (22 p.) 28 cm.