Đang tải...

Tashīl al-kāfiya

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: ʿAbd-al-Ḥaqq H̱airābādī (Tác giả, VerfasserIn)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Arabic
Được phát hành: Kānpūr : Nawalkišūr , 1915
Những chủ đề:
Các quyển sách có liên quan:Reproduziert als: Tashīl al-kāfiya
Ghi chú tác giả:ʿAbd-al-Ḥaqq H̱airābādī
Provenance:Universität Heidelberg / Südasien-Institut / Bibliothek
Miêu tả
Mô tả sách:In arab. Schr., arab
Mô tả vật lý:186 S.