Trích dẫn APA

Mahāpātra, S. (1986). Selected poems. New Delhi: Prachi Prakashan.

Trích dẫn kiểu Chicago

Mahāpātra, Sītākānta. Selected Poems. New Delhi: Prachi Prakashan, 1986.

Trích dẫn MLA

Mahāpātra, Sītākānta. Selected Poems. New Delhi: Prachi Prakashan, 1986.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.