Đang tải...

Sacitra daśamahābidyā : (tripurasādhaka śrī kṛṣṇacandra brahmacārīṅka dvāra purātana ṭāḷapatra pothiru saṅghṛhita daśa mahādebīṅkara dhyāna o bibhinna śāstraru uddhṛta durgā o kāḷiṅkara ṣoḍaśopacārara pūjā paddhati saha)

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Gosvāmī, Bhūpena (Komp.)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Oriya
Được phát hành: Kaṭaka : Śrī Śārada Ṣṭora , 1984
Phiên bản:Nūtana mudraṇa
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:granthanā: Bhūpena Gosvāmī
Miêu tả
Mô tả sách:In Oriya-Schr
Mô tả vật lý:gha, 168 S. Ill.