Đang tải...

Life and culture in Orissa : Padmashree Paramananda Acharya commemoration volume

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Das, Binod Sankar (Biên tập viên, Hrsg.)
Ācāryẏa, Paramānanda (GefeierteR)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Calcutta : Minerva , 1984
Những chủ đề:
Truy cập trực tuyến:Inhaltsverzeichnis
Ghi chú tác giả:ed.: Binod S. Das
Miêu tả
Mô tả sách:Festschrift Paramānanda Ācāryẏa
Mô tả vật lý:XII, 227 S.