Đang tải...

Ethnicity and Christianity : Christians divided by caste and tribe in Western Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Behera, Deepak Kumar (Tác giả)
Định dạng: Luận văn Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Delhi : I.S.P.C.K. , 1989
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Deepak Kumar Behera
Miêu tả
Mô tả vật lý:128 S. graph. Darst., Kt.