Đang tải...

Pata-paintings of Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mohanty, Bijoy Chandra (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi : Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India , 1984
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:B. Mohanty