Trích dẫn APA

Mohanty, B. C. (1980). Patachitras of Orissa. Ahmedabad: Calico Museum of Textiles.

Trích dẫn kiểu Chicago

Mohanty, Bijoy Chandra. Patachitras of Orissa. Ahmedabad: Calico Museum of Textiles, 1980.

Trích dẫn MLA

Mohanty, Bijoy Chandra. Patachitras of Orissa. Ahmedabad: Calico Museum of Textiles, 1980.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.