Đang tải...

Patachitras of Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mohanty, Bijoy Chandra (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Ahmedabad : Calico Museum of Textiles , 1980
Loạt:Study of contemporary textile crafts of India
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Bijoy Chandra Mohanty. Gen. ed.: Alfred Bühler
Miêu tả
Mô tả vật lý:22 S., 25 pl.