Trích dẫn APA

Dāsa, J. P. (1982). Puri paintings: The Chitrakāra and his work. New Delhi: Arnold-Heinemann.

Trích dẫn kiểu Chicago

Dāsa, Jagannātha Prasāda. Puri Paintings: The Chitrakāra and His Work. New Delhi: Arnold-Heinemann, 1982.

Trích dẫn MLA

Dāsa, Jagannātha Prasāda. Puri Paintings: The Chitrakāra and His Work. New Delhi: Arnold-Heinemann, 1982.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.