Trích dẫn APA

Das, H. C., & Mahapatra, H. (1993). Cultural heritage of Orissa: Justice Sri Harihar Mahapatra felicitation volume (1. ed.). Cuttack: Institute of Oriental and Orissan Studies.

Trích dẫn kiểu Chicago

Das, Harish Chandra, và Harihar Mahapatra. Cultural Heritage of Orissa: Justice Sri Harihar Mahapatra Felicitation Volume. 1. ed. Cuttack: Institute of Oriental and Orissan Studies, 1993.

Trích dẫn MLA

Das, Harish Chandra, và Harihar Mahapatra. Cultural Heritage of Orissa: Justice Sri Harihar Mahapatra Felicitation Volume. 1. ed. Cuttack: Institute of Oriental and Orissan Studies, 1993.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.