Đang tải...

Cultural heritage of Orissa : Justice Sri Harihar Mahapatra felicitation volume

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả khác: Das, Harish Chandra (Biên tập viên, Hrsg.)
Mahapatra, Harihar (GefeierteR)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Cuttack : Institute of Oriental and Orissan Studies , 1993
Phiên bản:1. ed.
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:ed.: H. C. Das
Miêu tả
Mô tả sách:Festschrift Harihar Mahapatra
Mô tả vật lý:XVI, 492 S. Ill.