Đang tải...

Flood, embankments and canals : the colonial experience in Orissa; (1803 - 1928)

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: D'Souza, Rohan (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: New Delhi : Centre for Contemporary Studies , 1996
Loạt:Occasional papers on history and society Ser. 3,6
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:by Rohan D'Souza