Đang tải...

Didāẏī : (byākaraṇa, racanābalī, śabdakoṣa)

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Paṇḍā, Pramodā Kumārī (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Oriya
English
Được phát hành: Bhubaneśvara : Ādibāsī Bhāṣā o Saṃskṛti Ekādemī , 1989
Loạt:Ādibāsī bhāṣā adhyaẏanamāḷā 1
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:saṃkalana Pramoda Kumārī Paṇḍā ...
Miêu tả
Mô tả sách:In Oriya-Schr., Didayi u. Oriya; engl
Mô tả vật lý:78, 130 S.