Trích dẫn APA

Ācāryẏa, P. (1969). Studies in Orissan history, archaeology and archives (1. ed.). Cuttack: Cuttack Students' Store.

Trích dẫn kiểu Chicago

Ācāryẏa, Paramānanda. Studies in Orissan History, Archaeology and Archives. 1. ed. Cuttack: Cuttack Students' Store, 1969.

Trích dẫn MLA

Ācāryẏa, Paramānanda. Studies in Orissan History, Archaeology and Archives. 1. ed. Cuttack: Cuttack Students' Store, 1969.

Cảnh báo: Các trích dẫn này có thể không phải lúc nào cũng chính xác 100%.