Đang tải...

Trade union movement in Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mohanty, Muktikanta (Tác giả)
Định dạng: Luận văn Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Kolkata : R. N. Bhattacharya , 2002
Phiên bản:1. ed.
Loạt:Orissa historical series 8
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:by Muktikanta Mohanty
Miêu tả
Mô tả sách:Originally presented as the author's thesis (Ph. D.)--Utkal University - Includes index - Includes bibliographical references (p. [285]-311)
Mô tả vật lý:XVI, 334 S. 22 cm
số ISBN:8187661267