Đang tải...

Expressive tradition : oral poetry of Kalahandi

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Những tác giả chính: Mishra, Mahendra K. (Tác giả)
Dāsa, Lāla Āśutosha (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Sinapali : Adibasi Sanskruti Gabesana Parishad , 2008
Phiên bản:1. ed.
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Mahendra K. Mishra, Lal Ashutosh Dash
Miêu tả
Mô tả sách:Included songs in Oriya (Oriya script and roman); with English translation
Mô tả vật lý:124 S. 21 cm