Đang tải...

Kabitā samagra

Complete poems of a Oriya author

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Mahāpātra, Sītākānta (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Oriya
Được phát hành: Kaṭaka : Phreṇḍs Pabliśarsa , 20XX-
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Sītākānta Mahāpātra
Miêu tả
Tóm tắt:Complete poems of a Oriya author
Mô tả sách:Poems. - Catalogued from v. 2. - In Oriya-Schr
Mô tả vật lý:22 cm