Đang tải...

The myth of conversion among tribals : its effect amidst under development in North-Eastern Orissa

Đã lưu trong:
Chi tiết về thư mục
Tác giả chính: Dash, Janaki Ballav (Tác giả)
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Được phát hành: Bhubaneshwar : Prakash Publ. , 2003
Những chủ đề:
Ghi chú tác giả:Janaki Ballav Dash
Miêu tả
Mô tả vật lý:89 S. Ill., Kt.